PENERBITAN

PENERBITAN

Garis Panduan Bantuan Pelajar-Pelajar

1) Bantuan Tunai Pendaftaran IPT Secara One Off(BUDI) 2) Bantuan Tunai Khas Peperiksaan(BAKTI) 3) Bantuan Makan dan Minum(Sementara) Sepanjang Tempoh PKP 4) Bantuan Peranti Digital Kepada Pelajar Miskin

Kriteria Permohonan Budi

Kriteria Permohonan Budi 2021

footer.html