LATAR BELAKANG, MISI, VISI DAN OBJEKTIF

LATAR BELAKANG, MISI, VISI DAN OBJEKTIF

  Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas adalah pejabat baharu yang telah diwujudkan dengan terbentuknya Kerajaan Baharu Negeri Sabah selepas pilihanraya ke lima belas pada 26 September 2020. Perwujudan pejabat ini merupakan strategi Kerajaan Negeri bagi mencapai janji kepada rakyat dalam membawa kemakmuran, kesejahteraan dan kebajikan yang harmonis.

Misi
Memperkasa sistem pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam dan pendidikan di Sabah.

Visi
Peneraju dalam pentadbiran dan pengurusan hal ehwal Islam dan pendidikan di Sabah.

  • Memastikan sistem pentadbiran dan pengurusah hal ehwal Islam dilaksanakan oleh agensi-agensi yang dipertanggungjawabkan dengan efisien dan efektif dan selaras dengan syariat Islam.
  • Memastikan sistem perlaksanaan pendidikan dilaksanakan setaraf dengan peringkat nasional.
footer.html