Info Korporat

Cawangan

Info Korporat

Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas adalah Pejabat baharu yang telah diwujudkan dengan terbentuknya Kerajaan Baharu Negeri Sabah selepas pilihanraya ke lima belas pada 26 September 2020.
Pewujudan Pejabat ini merupakan strategi Kerajaan Negeri untuk meningkatkan taraf setiap lapisan masyarakat kearah kemakmuran, kesejahteraan dan kebajikan harmonis.

Lebih Lanjut