Info Korporat

Cawangan

Info Korporat

1.Menasihati kerajaan negeri mengenai dengan perkara-perkara berkaitan dengan hal ehwal dan perundangan Islam selaras dengan keperluan masyarakat di Sabah.

2.Menyelaras serta memantau aktiviti fungsi agensi yang dipertanggungjawabkan berjalan dengan tanggungjawab masing-masing.

3.Menetapkan dasar dan mengemaskini sebarang peraturan dan perundangan yang dipertanggungjawabkan agar selaras dengan hala tuju kerajaan negeri.

4.Menyelaras sebarang peruntukan khusus berkenaan pendidikan bagi rakyat sabah.

Lebih Lanjut